A Compostaxe

Sabías que a metade da bolsa de lixo dun fogar son restos orgánicos?

Coa compostaxe non só podemos converter estes restos orgánicos nun excelente fertilizante, senón que contribuímos á economía circular da propia natureza. O seu beneficio ambiental e económico é indiscutible.

O Concello de Tomiño aposta de xeito decidido por este modelo de tratamento dos residuos orgánicos. No ano 2016 adheriuse ao Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra, co que se sumou a ese pulo dun modelo de residuos baseado na compostaxe e no tratamento a quilómetro cero dos biorresiduos municipais.

Que é a compostaxe?

A compostaxe é un proceso que permite transformar os materiais orgánicos biodegradables que xeramos nun abono de alta calidade, o compost.

Nesta transformación interveñen organismos e microorganismos que descompoñen de forma natural a materia orgánica dos residuos de cociñas e xardíns.

Compostaxe
comunitaria

Compostaxe
individual

Puntos
verdes

Biotrituradoras

Beneficios da compostaxe

Obtemos un fertilizante natural

Os restos orgánicos son transformados en abono que podemos utilizar nas hortas e xardíns. O compost achega unha gran cantidade de nutrintes e mellora a estrutura do solo, favorecendo o mellor desenvolvemento das nosas plantas.

Reducimos os custos de transporte e tratamento dos residuos

Ao compostar os restos orgánicos reducimos a cantidade de residuos que depositamos nos colectores de resto, o que se traduce nun menor gasto no servizo de recollida.

Reducimos impactos ambientais do transporte e tratamento dos residuos

Ao reducir o peso da bolsa do lixo reducimos as emisións de CO2 asociadas ao transporte destes residuos ata as plantas de tratamento.

Melloramos o noso comportamento ambiental

Ao participar en sistemas que promoven hábitos de vida sostibles estamos tamén mellorando o noso comportamento ambiental noutros eidos, como a reducción no consumo de recursos ou a reciclaxe.

Que podo compostar?