Puntos verdes

Como funcionan!

Os puntos verdes son zonas delimitadas onde poderás depositar os teus restos de poda para que sexan correctamente xestionados polo Concello.

Nestes lugares tamén terás dipoñible estruturante para empregalo no teu composteiro individual.

Lembra que nestes puntos verdes só poderás deixar restos leñosos que se poidan tritutar nunca follas, herba ou céspede.

¿Qué facemos co céspede?

O céspede é un material moi lábil que se composta moi rápido e aporta moitos nutrintes á terra. Podes facer un pila independente ou ir engadíndoo pouco a pouco ao teu composteiro.

Tamén podes usalo de acolchado na horta ou nos frutair para evitar que crezan herbas indeseadas á vez que se vai descompoñendo e nutrindo a terra.